Zwemvereniging “De Watervrienden”Beverwijk is opgericht in 1958 en werkt met uitsluitend vrijwilligers. Hierdoor zijn we in staat de contributie laag te houden.

Wij geven zwemles aan kinderen vanaf 5 jaar voor de diploma’s zwemsurvival A, B en C, zwemvaardigheid 1,2 en 3 en Survival 1, 2, 3 en 4.

>> inschrijfformulier

De zwemlessen vinden plaats op maandag.

Van 18:00 tot 18:45 uur vinden de lessen tot aan het C diploma plaats.

Van 18:45 tot 19:30 is er ruimte voor zwemvaardigheid en survival

Tevens is er de mogelijkheid tot trimzwemmen tussen 18.00-19.30 uur.

Het trimzwemmen is conditiegericht banenzwemmen op uw eigen niveau.

De inschrijfkosten bedragen € 7,00.

De inschrijfkosten kunt u overmaken op rekening NL46ABNA0564349321 t.n.v. Zwemvereniging “De Watervrienden”Beverwijk o.v.v. naam van het kind of op maandag samen met het inschrijfformulier tussen 18.00 en 19.00 uur in de hal van het Sportfondsenbad inleveren. 

Het inschrijfformulier kunt u opsturen naar: 
Watervrienden Beverwijk
Postbus 656
1940 AR Beverwijk

of mailen naar ledenadministratie@dewatervriendenbeverwijk.nl

De contributie bedraagt € 37,50 per maand voor de diploma’s A, B, C, zwemvaardigheids- en survivaldiploma’s. Trimzwemmen kost € 23,00 per maand.

Voor de maanden juli en augustus is er geen contributie verschuldigd.

De contributie dient voldaan te zijn op de tweede maandag van de maand; bij voorkeur per bank. 

Wordt de contributie niet voldaan, dan geven we de vordering uit handen.

Beëindiging van het lidmaatschap dient u schriftelijk 1 maand van te voren te doen.

 

Voor vragen: info@dewatervriendenbeverwijk.nl of secretariaat@dewatervriendenbeverwijk.nl.

Wij zien u graag in het Sportfondsenbad Beverwijk bij zwemvereniging “De Watervrienden Beverwijk"!