Vertrouwenspersoon

Mocht er onverhoopt een situatie van ongewenst gedrag voorkomen of als iemand jouw kind of jou persoonlijk lastig valt met zijn of haar gedrag kun je altijd de hulp van een lesgever, avondleider of het bestuur inroepen.
Als er zich echter een situatie voordoet waarbij je liever overlegt met een onafhankelijk persoon is er
bij de NOC*NSF een telefonisch meldpunt beschikbaar voor de zwembadbranche.
Deze externe vertrouwenspersonen is berijkbaar via 0900-2025590 (gebruikelijke belkosten) of
via e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Kaderleden en bestuur van Zwemvereniging de Watervrienden Beverwijk kunnen zelf ook terugvallen
op het overkoepelend beleid en de ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF.