Vanaf vandaag gelden ook voor ons de nieuwe maatregelen

- voor zwemmende leden gelden er geen beperkingen meer.

- ouders mogen de kleedkamer weer in.

- de wisselcabines zijn weer open om vooraf om te kleden

Wel blijft gelden, “bij klachten, thuisblijven en laten testen”.
Zwemmers of bezoekers met klachten kunnen worden geweigerd of worden weggestuurd.
 
Het terras en de horeca worden ook weer open gesteld.
Volgens het corona protocol is voor de horecagelegenheid verplicht een
coronatoegangsbewijs te overleggen.
 
Het sportfondsenbad heeft daarom besloten de horeca en terras per zaterdag 25
september as. weer open te stellen.
De horecamedewerkers zullen regelmatig controle uitvoeren. Dit zal ook via
poster(s) kenbaar worden gemaakt.
 
Bent u nieuwsgierig hoe het met de zwemles van uw kind gaat?
Komt dan gerust even een kijkje nemen.
Wel is de afgelopen periode is gebleken dat de kinderen beter geconcentreerd
zijn doordat zij tijdens de lessen minder afleiding hadden.
Wij vragen u om de voortgang van de zwemles uw kind(eren) niet te vertragen
door uw bezoekjes te beperken tot het minimum.